Estimated read time 6 min read
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Người sống quanh ta

Năm 1968, ông chỉ mới 10 tuổi, tham gia cách mạng, làm nhiệm vụ giao liên được hai năm, ông xin gia nhập du kích để cầm súng đánh giặc. Trong suốt quá trình chiến đấu, ông có đến 7 lần bị thương và cũng không ít [Đọc thêm…]

Estimated read time 8 min read
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Người sống quanh ta

Thị trường thẩm mỹ tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, với sự ra đời của nhiều công nghệ và kỹ thuật mới. Điều này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng mà còn tạo ra [Đọc thêm…]